หน้าหลัก  
  โครงสร้างองค์กร  
  ทำเนียบบุคลากร  
  อำนาจหน้าที่  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
  รายงานการประชุมสภาฯ  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  เอกสารดาวน์โหลด  
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  เกร็ดความรู้  
   
 
 
   

  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑
[ 21 กันยายน 2561 เวลา 13:26:32 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑
[ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 08:06:09 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑
[ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 14:46:50 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑
[ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:04:40 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑
[ 01 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:44:35 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑
[ 29 มีนาคม 2561 เวลา 10:47:45 ]
 
   

  ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
[ 17 กันยายน 2561 เวลา 12:41:02 ]
 
  ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
[ 17 กันยายน 2561 เวลา 12:39:18 ]
 
  ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑
[ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:34:18 ]
 
  ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
[ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:33:54 ]
 
  ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐
[ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:33:36 ]
 
  ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐
[ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:33:14 ]
 
   

   

  โครงการจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
[ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 15:42:32 ]
 
  โครงการจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (รถบัสปรับอากาศ) ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ประจำปี ๒๕๖๐ รุ่น ๒ ณ จังหวัดเพชรบุรี และกรุงเทพมหานคร
[ 05 เมษายน 2560 เวลา 14:28:00 ]
 
  โครงการจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (รถบัสปรับอากาศ) ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ประจำปี ๒๕๖๐
[ 03 มีนาคม 2560 เวลา 11:24:40 ]
 
  โครงการจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (รถบัสปรับอากาศ) ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องที่ และผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ประจำปี ๒๕๕๙ รุ่นที่ ๑ ณ จังหวัดอ่างทอง จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดลำปาง จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงใหม่
[ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 15:32:17 ]
 
  โครงการจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (รถบัสปรับอากาศ) ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่น
[ 26 สิงหาคม 2558 เวลา 10:20:00 ]
 
   
   
  นายสุทัศน์ สังขรัตน์  
  ผู้อำนวยการ
กองกิจการสภา
 

   
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]