หน้าหลัก  
  โครงสร้างองค์กร  
  ทำเนียบบุคลากร  
  อำนาจหน้าที่  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
  รายงานการประชุมสภาฯ  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  เอกสารดาวน์โหลด  
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  เกร็ดความรู้  
   
  ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 8 มิถุนายน 2563
  ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 8 มิถุนายน 2563                วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. องค์การบร...
อับเดทล่าสุด 08 มิถุนายน 2563 เวลา 00:18:06
 
  ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
   
อับเดทล่าสุด 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:48:40
 
  โครงการฝึกอบรมการอ่านอัลกุรอานตามแนวกีรออาตี ประจำปี ๒๕๖๒
  โครงการฝึกอบรมการอ่านอัลกุรอานตามแนวกีรออาตี ประจำปี ๒๕๖๒   วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท ปัตตานี นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมครูผู้สอนการอ่...
อับเดทล่าสุด 20 กันยายน 2562 เวลา 07:47:14
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
อับเดทล่าสุด 01 ตุลาคม 2562 เวลา 00:57:36
 
  ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
อับเดทล่าสุด 26 สิงหาคม 2562 เวลา 03:21:31
 
  ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
อับเดทล่าสุด 16 สิงหาคม 2562 เวลา 07:19:52
 
  โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ประจำปี ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๓
ประมวลภาพโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
อับเดทล่าสุด 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:19:43
 
  ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒
   
อับเดทล่าสุด 22 มีนาคม 2562 เวลา 15:00:34
 
  โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑
  โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ...
อับเดทล่าสุด 29 มกราคม 2562 เวลา 16:08:49
 
  ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
อับเดทล่าสุด 27 กันยายน 2561 เวลา 16:39:11
 
  ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
อับเดทล่าสุด 12 กันยายน 2561 เวลา 14:46:34
 
  โครงการฝึกอบรมครูผู้สอนการอ่านอัลกุรอานตามแนวกีรออาตี ประจำปี ๒๕๖๑
  โครงการฝึกอบรมครูผู้สอนการอ่านอัลกุรอาน ตามแนวกีรออาตี ประจำปี ๒๕๖๑...
อับเดทล่าสุด 10 กันยายน 2561 เวลา 11:13:53
 
  ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
อับเดทล่าสุด 15 สิงหาคม 2561 เวลา 13:24:35
 
  ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
อับเดทล่าสุด 10 สิงหาคม 2561 เวลา 12:54:44
 
  ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
อับเดทล่าสุด 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 12:18:19
 
  กิจกรรม "พบปะยามเช้า" องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
  กิจกรรม "พบปะยามเช้า" องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
อับเดทล่าสุด 30 มกราคม 2561 เวลา 07:35:47
 
  ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
อับเดทล่าสุด 19 มกราคม 2561 เวลา 07:26:55
 
  ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
อับเดทล่าสุด 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07:45:04
 
  ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
อับเดทล่าสุด 06 ตุลาคม 2560 เวลา 14:05:14
 
  ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
อับเดทล่าสุด 29 สิงหาคม 2560 เวลา 14:48:03
 
  ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
อับเดทล่าสุด 21 สิงหาคม 2560 เวลา 15:03:11
 
  โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๒
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐             เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์ก...
อับเดทล่าสุด 04 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:26:44
 
  ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐
   
อับเดทล่าสุด 20 มีนาคม 2560 เวลา 16:43:27
 
  โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
  โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐             เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้เปิดพิธีโค...
อับเดทล่าสุด 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10:30:21
 
  ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙   วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ...
อับเดทล่าสุด 03 ตุลาคม 2559 เวลา 09:39:49
 
 
ทั้งหมด 39 กิจกรรม
  1  2
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]