หน้าหลัก  
  โครงสร้างองค์กร  
  ทำเนียบบุคลากร  
  อำนาจหน้าที่  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
  รายงานการประชุมสภาฯ  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  เอกสารดาวน์โหลด  
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  เกร็ดความรู้  
   
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์
34. ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ [ 06 มีนาคม 2563 เวลา 14:28:21 ]
33. ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ [ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 20:26:49 ]
32. ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ [ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 20:25:59 ]
31. ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ [ 03 กันยายน 2562 เวลา 05:56:30 ]
30. ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒  [ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09:27:18 ]
29. ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ [ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:24:06 ]
28. ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ [ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:22:23 ]
27. ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ [ 17 กันยายน 2561 เวลา 12:41:02 ]
26. ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ [ 17 กันยายน 2561 เวลา 12:39:18 ]
25. ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ [ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:34:18 ]
24. ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ [ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:33:54 ]
23. ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ [ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:33:36 ]
22. ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ [ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:33:14 ]
21. ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ [ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:32:52 ]
20. ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ [ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:32:27 ]
19. ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ [ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:43:04 ]
18. ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ [ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:42:34 ]
17. ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ [ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:42:12 ]
16. รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  [ 19 เมษายน 2559 เวลา 10:25:41 ]
15. ประชุมฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๘ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ [ 29 กันยายน 2558 เวลา 13:43:33 ]
14. ประชุมฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ [ 29 กันยายน 2558 เวลา 11:33:29 ]
13. ประชุมฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘  [ 29 กันยายน 2558 เวลา 09:30:34 ]
12. ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ [ 29 กันยายน 2558 เวลา 15:37:30 ]
11. ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ [ 29 กันยายน 2558 เวลา 15:39:41 ]
10. ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 [ 24 กันยายน 2557 เวลา 15:44:57 ]
9. ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556 [ 02 มิถุนายน 2557 เวลา 20:26:48 ]
8. ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 [ 02 มิถุนายน 2557 เวลา 20:26:01 ]
7. ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556 [ 02 มิถุนายน 2557 เวลา 20:25:16 ]
6. ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 [ 02 มิถุนายน 2557 เวลา 20:23:15 ]
5. ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 [ 02 มิถุนายน 2557 เวลา 20:22:16 ]
 
 
ทั้งหมด 34 หัวข้อ
  1  2
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]