หน้าหลัก  
  โครงสร้างองค์กร  
  ทำเนียบบุคลากร  
  อำนาจหน้าที่  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
  รายงานการประชุมสภาฯ  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  เอกสารดาวน์โหลด  
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  เกร็ดความรู้  
   
   อำนาจกองกิจการสภา อบจ.ปัตตานี
 

          ๑. ฝ่ายกิจการสภา อบจ.
                    - งานเลขานุการประธาน/รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
                    - งานส่งเสริมและพัฒนาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
                    - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

           ๒. ฝ่ายการประชุม
                    - งานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
                    - งานระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับการประชุม
                    - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

           ๓. ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
                    - งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
                    - งานเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
                    - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]