หน้าหลัก  
  โครงสร้างองค์กร  
  ทำเนียบบุคลากร  
  อำนาจหน้าที่  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
  รายงานการประชุมสภาฯ  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  เอกสารดาวน์โหลด  
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  เกร็ดความรู้  
   
   ทำเนียบบุคลากร กองกิจการสภา อบจ.ปัตตานี
 

นายสุทัศน์ สังขรัตน์
ผู้อำนวยการกองกิจการสภา อบจ.
 
ฝ่ายกิจการสภา

นายประธาน สุคนธปฏิภาค
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา อบจ.

นางแก้วตา ขวัญเลิศ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ฝ่ายการประชุม

นางสายชล คงสองเมือง
หัวหน้าฝ่ายการประชุมสภา อบจ.

นางสาวสิริฉัตร อำพาวัน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางยุพิน  กากะ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ฝ่ายส่งเสริม การมีส่วนร่วม ของประชาชน

นางวาสนา อินทสมบูรณ์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน

นางสาวซารีปะห์  ดาโอ๊ะ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
   ลูกจ้างประจำ

นายสุไลมาน  โมฮำหมัด
พนักงานขับรถยนต์
     
   พนักงานจ้างสังกัดกองกิจการสภา

นางอารยา  สะแม
คนงานทั่วไป
     
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]